Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2014

TangledUp
0635 f2e1 500
Reposted fromlovelove lovelove
TangledUp
Reposted frompanimruk panimruk
TangledUp
The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again; but already it was impossible to say which was which.
— George Orwell, Animal Farm
Reposted fromwiilczek wiilczek
TangledUp
 • Jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart.
 • Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
  TangledUp
  Reposted fromPinguin333 Pinguin333
  TangledUp

  Kochaj tę dziewczynę, kretynie, kochaj ją,
  bo być może ona nauczy cię kochać życie.

  — Lolita Pille - Hell
  Reposted fromyourtitle yourtitle
  TangledUp
  6629 ec1c
  Reposted frommgamon mgamon
  TangledUp
  6630 0fba 500
  Reposted fromdentozaur dentozaur
  TangledUp
  Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
  TangledUp
  Śniła mi się we śnie rzeczywistość. Z jaką ulgą się obudziłem.
  — Stanisław Jerzy Lec
  Reposted fromnathloves nathloves
  TangledUp
  A czy klepiąc pacierze zawsze i wszędzie nie czynimy z nich pośmiewiska?
  — Osobisty pamiętnik grzesznika... przez niego samego spisany (1985)
  Reposted fromrichardm richardm
  TangledUp
  Doszła do wniosku". Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą, i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego
  — Jarosław Grzędowicz, "Księga Jesiennych Demonów"
  Reposted fromranndolf ranndolf
  TangledUp
  6723 6443
  Reposted fromblvd-of-dreams blvd-of-dreams
  TangledUp
  6735 10ad
  fuck you all
  Reposted fromdreamadream dreamadream
  TangledUp
  Reposted fromffffux ffffux
  TangledUp
  6879 fa21 500
  Reposted fromJamesEvans JamesEvans

  August 15 2014

  7929 ce53 500

  fini-mun:

  Imagine this scenario. You drop your phone in the cake batter. The cake bakes. The cake comes out looking great, and you frost it. It looks beautiful. A masterpiece of baking.

  Later, you need to make a phone call, but you can’t find your phone. You ask your friend to call you, so you can find it by the ring tone. You hear a muffled ring. Slowly, both you and your friend turn to the cake.

  Reposted fromEnkiz Enkiz
  7646 98c0

  superwholocked-in-albion:

  jeankd:

  thegoddamazon:

  The most important line in the whole damn song. MESSAGE.

  The only historically accurate line in the whole film. 

  excuse u

  7721 7ffb
  Reposted fromPoooly Poooly
  8171 b6a5

  unamusedsloth:

  Porkour

  Reposted fromjanettarose janettarose
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl